205 treff for "næringsutvikling"

Norske bedrifter har gode forutsetninger for å bidra til næringsutvikling i utviklingsland.

Vi skal fortsatt arbeide for å bedre rammebetingelsene for eksisterende bedrifter i Fredrikstad samt legge til rette for nyetableringer for å sikre vekst, arbeidsplasser og følgelig velferden, skriver Eivind A. Leister.

Mona Vauger, leder i Hvaler Arbeiderparti viser til en skriftlig utredning av Hvaler Arbeiderparti i forkant av planendringsforslaget.

Han gikk fra jobb i regjeringens krisestøtteenhet til næringsutvikling i Østfold. Nå skal han lede prestisjeprosjektet for å trekke flere bedrifter til fylket.

KRONIKK: I sum snakker vi om en økning på hele 42 millioner, skriver gruppeleder Dag Mossige (Ap)