547 treff for "muslimer"

Som et ledd i arbeidet mot hat og negative holdninger rettet mot muslimer har regjeringen satt ned et forum mot muslimfiendtlighet.

Etter lang tids uenighet om når id skal feires, har over 80 moskeer i Norge nå blitt enige om å starte fasten ramadan og feire avslutningen id samtidig.

Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge kaller knivdrapet på en lærer i Paris for antiislamsk.

Vi trenger at det norske samfunnet – enda tydeligere enn før – viser at muslimer ikke står alene.

Er det kampen mot antisemittismen som er kulturkrigeres hovedagenda, eller er det kampen mot muslimer og innvandrere?

Selv om SIAN-leder Lars Thorsen synes Yousuf Gilani er menneskevennlig, er han fortsatt usikker på hans intensjoner som muslim. Gilani mener på sin side at han har fått en litt bedre forståelse for SIAN.

Ble dømt etter straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer.

NRK maktet å avsløre at Sian faktisk vil deportere mennesker på religiøst og etnisk grunnlag, mener Vebjørn Selbekk i Kringkastingsrådet.

Vebjørn Selbekk i Kringkastingsrådet mener Solvang avslørte Sian.

Organisasjonen OMOD frykter muslimer blir forfulgt etter at Diskrimineringsnemnda avgjorde at det ikke er diskriminering å kreve at man hilser på begge kjønn.