67 treff for "måloppnåelse"

Etter flere tilbakemeldinger fra skoler som er bekymret for elevenes måloppnåelse i bassenget, går Fredrikstad kommune nå sammen med Kongstensvømmerne for å heve kvaliteten på svømmeopplæringen.

– Elendig måloppnåelse, jeg innrømmer det.

DEBATT: Ved å stille krav til innovative løsninger får det offentlige varer og tjenester som det er behov for, og bidrar samtidig til å øke innovasjonsgraden.

Studenter ved Oslo Met i praksis avdekket at de ansatte ved sykehjemmene de var utplassert ved, bare vasket hendene sine drøyt halvparten av gangene de skulle.

Stavangers mål er å redusere utslippene med 80 prosent innen 2030 regnet fra 2015, og innen 2040 skal kommunen være fossilfri.

Lokale svømmeklubber bistår skoler i svømmeopplæring av rundt 250 4.-klassinger i pilotprosjekt.

Avgangskull uten eksamen får høyere standpunktkarakterer og slipper lavere eksamenskarakterer på vitnemålet.