321 treff for "landbruket"

En rekke tiltak har ført til et stadig mer klimavennlig landbruk i Østfold. Nå kan klimaplanen danne grunnlag for noe liknende nasjonalt.

Utslippene fra jordbruket kan ikke fullt ut fjernes og det er derfor rimelig at jordbruket reduserer sine utslipp i mindre grad enn andre sektorer.

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Regjeringen har besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Skal ha fått utbetalt dagpenger som han ikke hadde krav på.

Gruppeleder i FNB, Frode Myrhol, synes det er interessant at utslippene i Stavanger kommune vil øke med 60 prosent etter kommunesammenslåingen. Nå ønsker kommunen å bli flinkere til å måle effekten av politikernes tiltak.

Regjeringen letter på grensekontrollen slik at utenlandske sesongarbeidere lettere kan bidra i norsk landbruk, melder TV 2.

A-krimsenteret i Stavanger har i starten av juni gjennomført 21 tilsyn mot gartnerier, grønnsaks, frukt- og bærprodusenter i hele distriktet.

Gir unntak fra koronaregler.