43 treff for "læreplan"

Jo mer man investerer i meningene sine, jo vanskeligere er det å gi slipp på dem, skriver Morten Eikeland.

Læreplanen til barne- og ungdomsskolen skal få en «make over».

Utdanningsforbundet er ikke nådige med rådmannens budsjettforslag.

For dårlig pensum.

Ungdom trenger ikke bare lære om mensen, barn og kondomer.

Ungdom trenger ikke bare lære om mensen, barn og kondomer.

Norske dialektar er ikkje nemnde med eit einaste ord i utkast til ny læreplan for norskfaget. Det er urovekkjande.

DEBATT: Jeg er urolig for at vi har en skole som er bygget på feilaktige ambisjoner hos politikere – ikke på barns behov.

En skole for politiske ambisjoner – eller for barns behov?