Search magnifying glass

47 treff for "kvikkleire"

Torsdag 11. februar inviterte Moss kommune til et digitalt folkemøte om de nye kvikkleirefunnene i forbindelse med bygging av ny togtrasé gjennom Moss. Mossepolitikerne regner med at sikkerheten i prosjektet nå blir bedre, men har likevel ulike løsninger for den videre fremdriften.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Folk bor på kvikkleire over hele landet, og derfor må ekspertgruppen etter Gjerdrum-skredet gå bredt ut, mener opposisjonspartiene på Stortinget.

Folk bor på kvikkleire over hele landet, og derfor må ekspertgruppen etter Gjerdrum-skredet gå bredt ut, mener opposisjonspartiene på Stortinget.

I etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum stiller både SV og Sp spørsmål om sikkerheten ved flere planlagte sykehusutbygginger.

Folk flest må ikke være redde for et kvikkleireskred, sier geotekniker Toril Wiig i NVE. Det finnes rundt 2700 kartlagte kvikkleiresoner rundt i Norge.

– Så lenge kvikkleiren får ligge i ro, utgjør den ingen fare. Men vi må naturligvis ta hensyn til funn av kvikkleire når nye byggeprosjekter skal igangsettes.

Bane NORs utbyggingsprosjekt for dobbeltspor Haug-Seut informerer nå Fredrikstad kommune og Råde kommune om behov for nye undersøkelser på traséen mellom Haug og Seut, skriver Bane NOR i en pressemelding.

Selv om det er påvist kvikkleire i nærområdet, vil byggingen av det nye Rikshospitalet på Gaustad skje utenfor skredfarlig område, ifølge helseminister Bent Høie (H).

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Folk bor på kvikkleire over hele landet, og derfor må ekspertgruppen etter Gjerdrum-skredet gå bredt ut, mener opposisjonspartiene på Stortinget.

– Det er ikke det at jeg er hysterisk eller ikke får sove om natta på grunn av dette, sier Rolvsøy-beboer Karianne Hjørnevik Nes, som bor på kvikkleire. Nå har hun stilt Fredrikstad kommune spørsmål om sikringstiltak.