74 treff for "kulturpolitikk"

DEBATT: Gjeldende eierskapspolitikk fungerer ikke lenger for byens to kulturhus.

Dette medfører at ungdom heller ser den samme filmen flere ganger, enn å risikere å anbefale en film de andre ikke vil like.

Hele Kultur-Norge var der sammen med Erna Solberg og Trine Skei Grande ved framlegging av stortingsmeldingen om kulturpolitikk.

KRONIKK: Kulturpolitikk kan ikke basere seg på markedsøkonomiske prinsipper alene.

Norsk kulturforum Viken mener kultursektoren er en del av løsningen på framtidens utfordringer for kommunene.

Regionreformen er helt uten ambisjon om utvikling og endring av strukturen i kulturfeltet, skriver fire styreledere som oppfordrer politikerne til å avvente overflytting av kulturinstitusjoner til regionene.

Gitarister må få spille fra en scene, ikke en Nav-kø.

Det vekker sterke reaksjoner at kulturminister Abid Raja (V) med et pennestrøk i statsbudsjettet trekker staten ut av spleiselaget som holder liv i kulturlivet ute i landet.

Frps Himanshu Gulati får enda mer motbør for sitt utspill om å skrote kunstnerstipender, denne gangen fra Aps Anette Trettebergstuen.

Kulturmeldingen Meld. St. 8 (2018-19) Kulturens kraft: kulturpolitikk for framtida skal debatteres 14/5 i Stortinget. I meldingen står det ingenting om spesifikke satsninger på kunst for og med mennesker som har en funksjonsnedsettelse.