8 treff for "kontrollkomiteens høring"

Opposisjonen håper granskingsutvalgets rapport om trygdeskandalen vil gi ny giv i oppryddingsarbeidet. SV vil gi solid oppreisning til ofrene.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har sovet på vakt, skriver Arne Strand.

– Denne saken må få konsekvenser, også for dem på toppen.

Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget.

Høyresiden klarte ikke å bortforklare at statsminister Solbergs håndtering av objektsikringen har vært meget svak og sterkt beklagelig.

– Jeg må si at jeg håper at statsministeren og de andre statsrådene som kommer til høringa ikke fornekter det det som står i Riksrevisjonens rapport. Det vil være en uvirkelig situasjon. sier lederen av kontrollomiteen.

Solberg-regjeringen styrer mot et hardt sammenstøt med Stortinget om terrorberedskap. Mandag er det ny høring. Kontrollkomiteens leder er svært kritisk til statsministerens tidligere uttalelser om objektsikring.

Statsminister Erna Solberg og en lang rekke statsråder må møte for kontrollkomiteen etter kritikk fra Riksrevisjonen.