160 treff for "kompensasjonsordning "

Regjeringen foreslår å utvide støtteordningen for koronarammede bedrifter med to måneder. Ikke nok, mener opposisjonen, som vil forlenge ordningen til 1. juli.

Den midlertidige kompensasjonsordningen for permitterte er klar. Permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter, vil også få lønnskompensasjon.

– Den ordningen som brukes nå, fungerer kun på tapte billettinntekter. Det er en god del kulturaktører i Norge som driver med mye annet enn billettinntekter.

Den midlertidige kompensasjonsordningen for permitterte er klar. Permitterte som ikke har rett til dagpenger, som studenter, vil også få lønnskompensasjon.

Økokrim har siktet en mann i Oslo-området for urettmessig å ha mottatt 500.000 kroner i koronatilskudd til enkeltpersonforetaket sitt.

– Den ordningen som brukes nå, fungerer kun på tapte billettinntekter. Det er en god del kulturaktører i Norge som driver med mye annet enn billettinntekter, sier konserthussjef.

Siden korona-restriksjonene ble innført har omsetningen i Sunniva Ferradas butikk vært omtrent en tredjedel av det forventede. Likevel får hun ingen hjelp fra regjeringens kompensasjonsordning.

Norske museer har det tøft økonomisk i krisetiden. Teknisk museum spår et dårlig år og fortviler over at regjeringen ikke har kommet med en kompensasjonsordning som treffer dem.