Search magnifying glass

70 treff for "kommunesammenslåing"

Tillitsvalgte ber politikerne legger penger på bordet i neste års budsjett for å jevne ut lønnsforskjeller i den nye storkommunen.

Demokratiet svekkes betraktelig og nærhet til politikere og påvirkning for innbyggere blir svakere ved en kommunesammenslåing.

Kommunalministeren vil slå sammen flere.

Selv når antallet kommuner i Norge er kuttet til 356 vil halvparten ha færre enn 5.000 innbyggere. Kommunalminister Monica Mæland (H) vil slå sammen flere.

Selv når antallet kommuner i Norge er kuttet til 356 vil halvparten ha færre enn 5.000 innbyggere. Kommunalminister Monica Mæland (H) vil slå sammen flere.

Får støtte av Sp-politiker Per Olaf Lundteigen.

KRONIKK: Arbeiderpartiet ønsker en kartlegging av konsekvensene ved kommunesammenslåing.

Kai Guttulsrød (Ap) om hans nye verv, skolemat og kommunesammenslåing.

Å lede et privat selskap på denne måten ville gitt umiddelbar avskjedigelse.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) synes det var spesielt å spille inn nyttårstalen «alene» på Ledaal, men håper at den digitale talen når ut til flere.