69 treff for "kommunale sykehjem"

Kommuneoverlegen har bestemt at alle som kommer hjem fra utlandet må i karantene før de kan besøke noen av kommunens sykehjem og omsorgsboliger.

Best for pasienter og pårørende.

- Profittfri velferd er også god likestillingspolitikk, sier Marianne Borgen. Ved et sykehjem gikk sykepleierne opp 50.000 i lønn da kommunen overtok.

Pårørende må nå kontakte avdelingen på forhånd for å avtale besøk.

Smittevernoverlege Runar Johannessen er bekymret over at smitten i Stavanger fortsetter å øke, men han er ikke overrasket over utbrudd på sykehjemmene.

Her er hva vi vet om de ulike smitteklyngene som utgjør koronautbruddet i Moss.

Byrådet bør også selv ta grep for å rydde opp, skriver Aina Stenersen.

Cathrine Strindin Amundsen i For Velferdsstaten fortsetter med påstander som ikke har rot i virkeligheten (Dagsavisen 14.3).