50 treff for "julie falkevik tungevåg"

Klimaendringer, naturødeleggelse og spredning av pandemier er tett sammenknyttet.

Økonomisk vekst henger tett sammen med miljøødeleggelse og økonomisk polarisering.

Det pågår en bred markedsreform i India, på bekostning av samfunnets mest sårbare.

En av de aller mest effektive løsningene på krisene er naturen selv.

Intensjonen om et bilfritt sentrum i Oslo er sikkert godt ment. Resultatet kan imidlertid fort bli ødeleggende for sentrum når avfallsselskapene ikke får til lov å kjøre avfallet ut av byen.

Det kan bli aktuelt å la skolebarn starte svømmeopplæringen tidligere, ifølge Kunnskapsdepartementet.

En nasjonal oversikt over hvor mange barn som kan svømme vil bidra til å forhindre drukningsulykker i framtida, mener SV.

Datakrim koster Norge mange milliarder hvert år. Nå skal NTNU satse tungt på datasikkerhet og tredobler antallet studenter som skal utdannes innen faget. De får sitt eget øvingslandskap.

John Peder Egenæs i Amnesty har andre forslag til Erna om hvordan flyktningkrisa bør løses.

John Peder Egenæs i Amnesty har andre forslag til Erna om hvordan flyktningkrisa bør løses.