68 treff for "jon kojen"

Mine uttalelser er ifølge henne farlig og stigmatiserende. Et par timer senere var hun selv ute og kjeftet på ungdommen for at smitten var for høy i denne gruppen.

Å lokke flere ut på en livsfarlig reise, er ikke å hjelpe, skriver Jon Helgheim.

. Asylsøkere har bedre rettigheter i møte med offentlig forvaltning enn øvrige nordmenn, skriver Jon Helgheim.

Forventningene skolen skal levere på, vil tilsvare omtrent det samme som at helsevesenet skulle ha nullvisjoner for sykdom.

Problemet er ikkje at det ikkje vert gjort noko for å «redde klimaet», problemet er at det som vert gjort ikkje verkar.

Meningsmålingene er et begredelig skue for Venstre. Som ansvarlig leder av partiet og for utviklingen i partiet bør Trine Skei Grande nå overlate lederposten til en annen, hvis det ikke allerede er for sent.

Selv om Hege Ulstein er journalist i Dagsavisen og Sylvi Listhaug er politiker for Frp har de en gjennomgående og fundamental ting til felles.