640 treff for "innvandring"

President Donald Trump sier han midlertidig vil stanse all innvandring til USA for å forhindre koronaspredning.

Søndag stemmer de over et forslag om å vrake bestemmelsen om at personer fra EUs medlemsland kan innvandre og ta seg arbeid i landet.

Innvandringsstans vil også ramme familiemedlemmer av amerikanske borgere.

Velgerne ønsker å bli informert om sakene, men de blir tutet ørene fulle av stoff om toppolitikerne, skriver Arne Strand.

Frp-leder Siv Jensen peker på innvandring som en hovedårsak til at forskjellene øker i Norge. SV sier hun feilinformerer og unngår det egentlige hovedproblemet.

Frp-leder Siv Jensen peker på innvandring som en hovedårsak til at forskjellene øker i Norge. SV sier hun feilinformerer og unngår det egentlige hovedproblemet.

Høyres innvandringsutvalg ønsker betydelige innstramninger i innvandringspolitikken og foreslår en egen handlingsregel.

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene med lave fødselstall, sier to av Norges ledende forskere på området til Klassekampen.