49 treff for "hogst"

Flere av de som bor i området burde fått sagt hva de mener.

Miljøorganisasjonen Earthsight og TV-kanalen Channel 4 har gransket en av IKEAs underleverandører.

Trump-administrasjonen opphever det føderale vernet av gråulv i mesteparten av USA og overlater forvaltningen av rovdyret til delstatene.

Nærmest rutinemessig gis det tillatelse til hogst i området som skal være beskyttet av markaloven.

– Hvis vi skulle ha tatt hensyn til enkeltarter, kunne vi ikke ha drevet skogbruk i Norge, svarer AT Skog.

I 73 år har Leif Ryvarden traska i landets nasjonalparker. Det blir stadig flere som gjør som ham. Det lider naturen under.

5 milliarder kroner, som Norge har bevilget for å bekjempe avskoging i Amazonas, står fortsatt ubrukt på en konto i den brasilianske utviklingsbanken.

I 73 år har Leif Ryvarden traska i landets nasjonalparker. Det blir stadig flere som gjør som ham. Det lider naturen under.

I 73 år har Leif Ryvarden traska i landets nasjonalparker. Det blir stadig flere som gjør som ham. Det lider naturen under.

Norge går inn i FNs internasjonale tiår for reparering av ødelagt natur med det verst tenkelige utgangspunktet.