138 treff for "heroin"

Forfatteren bak den nye boka «Heroin chic» mener det skrives for lite om de store samfunnsproblemene knytta til rus.

Fire menn er i Borgarting lagmannsrett dømt for oppbevaring eller medvirkning til oppbevaring av 31 kilo heroin i Oslo, et av de største beslagene i Norge.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen 21,7 ekstra millioner for å gjennomføre forsøksprosjektet med heroinassistert behandling for rusavhengige.

De fleste som får alvorlige rusproblemer har opplevd overgrep eller andre tilsvarende belastninger i livet. Å kriminalisere deres forsøk på å leve med sine utfordringer, tilsvarer at myndighetene utsetter dem for nye overgrep.

Regjeringen vil gå inn for et prøveprosjekt der inntil 400 rusbrukere kan få gratis heroin. Helsedirektoratet skal foreslå hvem som skal få det og hvordan.

Tolletaten har beslaglagt mer kokain, heroin og syntetisk narkotika første halvår 2018 enn på samme tid i fjor.

Helseministeren vil liberalisere loven.

En norsk kvinne i 50-årene fra Østfold er pågrepet på Entebbe internasjonale flyplass i Uganda, siktet for forsøk på smugling av nesten 4 kilo heroin.

En utlendingskontroll ga et litt uventet resultat.