6 treff for "høye leiepriser"

Kommuneplanens arealdel har gode visjoner, men gjennomføringen svikter.

DEBATT: For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at alle skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Det er dessverre ikke tilfelle i dag.

– Vi fikk en leilighet som var så fuktig at vi måtte kaste klær og skap på grunn av mugg. Det var vanskelig å finne en annen leilighet enn dette. – Det er helst nordmenn de vil leie ut til, sier Caritas.

Et marked skal være slik at det er et forhold mellom tilbud og etterspørsel. Går etterspørselen ned, skal prisene også gå ned. Dette skjer ikke i indre Oslo øst.

Har plukket ut to områder.