18 treff for "fylkesrådmann atle haga"

Å planlegge nye sykehus på vedtatte tomter er ikke valgfag, skriver Bjørn Atle Bjørnbeth.

I dag streiker ubersjåfører i storbyer i USA, Storbritannia og Australia mot slavevilkårene de arbeider under, mens Stortingets transportkomité behandler loven som skal legge til rette for Uber i Norge.

Mange bruker de mange og vakre gravlundene som sted for refleksjon, ettertanke og bearbeiding av sorg, skriver biskop Atle Sommerfeldt.

Regjeringen er bekymret for at andelen som tar etter- og videreutdanning går ned. Derfor har vi startet arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet».

Ansatte i helse- og omsorgstjenester kan bli fanget i egen travelhet. Det går ut over brukerne.

I Norge er mørketiden konkret og fysisk. Dagene blir mørkere og tiden med lys blir kortere. Slik er det hver høst.

Bare i 2015 ble 745 slagrammede i yrkesaktiv alder uføre.

Norge har det beste eksamenssystemet i Skandinavia, blant annet fordi vi har omfattende skolering av sensorer som vi stadig jobber for å forbedre.