4 treff for "fus trygge barnehager"

DEBATT: Hensikten med hele transaksjonen ser ut til være å styrke egenkapitalen i eierselskapet SFR HOLDING.

En oversikt over resultatregnskap gjort av Rogaland Revisjon, viser at private barnehager i Stavanger kommune tok ut samlet konsernbidrag og utbytte på rundt 21 millioner kroner i 2017.

Stortingets flertall har gitt uttrykk for at penger bevilget til barnehage skal gå til barnehage og at ansatte i alle barnehager har skikkelige lønns, arbeids- og pensjonsvilkår.

Om barnehager, Nav og vikingeskip.