38 treff for "fremmede arter"

Sommertørken har ført til økt etterspørsel av importfôr. Nå advarer Miljødirektoratet mot fremmede insekter og planter i fôret fra utlandet.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Plantingen av «pøbelgran» fortsetter for fullt, selv om regjeringen i årevis har sagt at den skal bort, og brukt millioner av kroner på det.

Selv om Norge vil stanse spredning av fremmede arter, får noen komme hit likevel.

Enkelte steder i landet er fremmede arter nå omtrent like vanlige som truede arter.

Bjørn Arild Hatteland har en doktorgrad i brunsnegler, og har gode løsninger på hvordan vi skal håndere det de fleste synes er slimete og ekle skapninger.

Bjørn Arild Hatteland har en doktorgrad i brunsnegler, og har gode løsninger på hvordan vi skal håndere det de fleste synes er slimete og ekle skapninger.