146 treff for "fossil energi"

Olje- og energiministeren mener det er fornuftig at Norge produserer olje og gass, så lenge det er et marked for det.

Leder: Vi må klare å innfri klimamålene på en god måte. Da må vi erstatte fossil energi med elektrisk strøm.

Elektrifiseringen av Norge er en primitiv strategi som grenser til humbug.

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde er på farlige veier, når hun hevder at «vi er avhengig av fossil energi for å finansiere fornybar».

DEBATT: Det er ingen som vet nøyaktig hvor mye energi som trengs for å full-elektrifisere Norge.

Det historiske ved å «trekke Oljefondet ut av fossil energi», innebærer et salg av en knapp femdel av fondets olje- og gassaksjer, skriver Bjørn G. Sæbø.

Ny rapport viser at en kraftig innstramming av oljepolitikken ikke vil ha så store økonomiske konsekvenser som antatt.

DEBATT: Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel fører til store CO2-utslipp, men er disse utslippene Norges ansvar eller bør ansvaret for utslippene heller plasseres hos dem som bruker energien, spør Odd Handegård.

I 1971 ble de 10 oljebud vedtatt av Stortinget. Budene ga kjøreregler for utviklingen av lover og politikk i olje- og gassbransjen. Vi lanserer 10 bud for en grønn og rettferdig omstilling for 2021.