265 treff for "forurensning"

Avinor har undersøkt miljøkonsekvenser etter storbrannen i p-huset på flyplassen.

Over 90 prosent av verdens befolkning puster inn giftig luft. Det kan få langt større konsekvenser enn de fleste av oss er klar over, i følge Verdens Helseorganisasjon (WHO)

Nye studier viser nå betydelige negative effekter av luftforurensning også når det gjelder demens og hjerneslag.

Det er kaldt, vindstille og ingen nedbør. Dermed er vi inne i en periode med dårlig luftkvalitet.

Med Luftkvalitet, en fersk tjeneste fra Miljødirektoratet, skal alle få ta del i kommunenes kamp mot lokal forurensning.

Miljødirektoratet har politianmeldt Equinor for tre brudd på miljøregelverket i forbindelse med utslippene på Mongstad.

Overfiske, ødeleggelse av sjødyrenes leveområder, forurensning og klimaendringer påvirker det marine miljøet.

Norge ligger på avfallstoppen i Europa, kun slått av Danmark, viser Miljøstatus, et nytt nettsted utviklet av Miljødirektoratet.

Oslo MDG vil sidestille forurensning med alkohol og tobakk.

Statlige myndigheter ser gjennom fingrene med alvorlig miljøkriminalitet, konstaterer SV, som krever flere anmeldelser av slik kriminalitet.