465 treff for "forebygging"

DEBATT: – Vi tror ikke at en nullvisjon for selvmord i seg selv løser årsakene til hvorfor så mange tar livet sitt i landet vårt, men vi har tro på at en slik visjon kan bidra til å få politikerne til å ta problemet mer på alvor og gjøre hva de kan for å få redusert antall selvmord, skriver Signe Bøe Trodahl i dette innlegget.

NAVN I NYHETENE: Han brenner for forebygging og går i tog for abort. Nå vil Andreas Meeg-Bentzen bli leder i Oslo Frp.

Til tross for en rekke nye tiltak de siste årene, er andelen barn i Fredrikstad som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt stadig økende. Hege Stormorken ved Barnas stasjon oppfordrer kommunens politikere til å komme tidligere på banen.

Sammen med et pårørendeperspektiv, er det påfallende at forebygging er tilnærmet usynlig i mandatet til rusreformutvalget.

«Å legalisere cannabis i hele Norge som løsning på et Oslo-problem er en smule navlebeskuende»

– Fra mitt ståsted er forebygging en veldig viktig del. Vi ser stadig råere voldshandlinger, og respekten for politiet synker, sier mannen som ble kalt politi-imamen.

Koronaen har kostet 250 millioner arbeidsplasser. Det hadde vært billigere med noen milliarder til forebygging.