3 treff for "forbruker europa "

En type klage går igjen. – Du kan ha rett til prisavslag.

I fjor mottok forbrukerorganisasjonene i Norge over 36.000 klager. Over sju posent flere enn året før.

Dagsavisens leder 15. februar om oppstart av kobbergruve i Kvalsund er ensidig. Offentlig tilgjengelige saksdokumenter viser at begreper som «dumping av miljøgiftig slam i fjorden» og «store konsekvenser for reindriften, fisket og miljøet i området» er sterkt misvisende.