108 treff for "ettertanke"

I dag er det 70 år siden NATO, North Atlantic Treaty Organization, ble dannet i Washington D.C. Det er god grunn til å gratulere med dagen. Forsvarspakten har sikret fred i vår region i hele etterkrigstida og har virket etter hensikten.

«Vesper» er en time med en stemning som passer godt for en spesiell tid den ikke var tenkt for.

De ulike planer og bestemmelser for skolen skiller i dag ikke mellom samarbeid med Den norske kirke (DnK), og med andre tros- og livssynsorganisasjoner/ kirkesamfunn. Men det virker fremdeles som at de andre kirkesamfunnene har mye lettere for å bli kalt suspekte enn DnKs menigheter. I så måte vil det minne de frikirkelige om den lange historie av diskriminering som de har vært utsatt for i vårt land.

Helseminister Bent Høie (H) må nå svare Stortingets kontrollkomité om Babcock-saken.

Vi ser få tegn til at rikspolitikerne prøver å ta et steg tilbake eller til side slik at valgkampen faktisk kan handle om lokale politikere og saker.

– Det er viktig å markere disse dagene som viser hva kristendommen har vært, og fortsatt er i samfunnet vårt, sier prost i Sarpsborg, Kari Mangrud Alvsvåg.

Handler om det som skjer i Trondheim blant døve

Kong Harald løftet fram metoo-kampanjen under stortingsmiddagen på Slottet torsdag kveld.

Ingen får være alene i jula, sies det. Jo, pappa får.

LEDER: Det er til ettertanke at ett av de sterkeste symbolene på sivilisasjon kom seg gjennom kriger og opprør, for nesten å bli totalt ødelagt i vår høyteknologiske tidsalder.