Search magnifying glass

468 treff for "ensomhet"

Rundt 55 prosent av de spurte i en studie oppgir at de noen ganger har opplevd ubehagelig ensomhet under koronapandemien.

Jeg frykter for den psykiske folkehelsa til unge.

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Fire av fem studenter savner det sosiale studiemiljøet, og halvparten sier at de har blitt mer ensomme etter at koronatiltakene ble satt inn 12. mars i fjor.

Psykolog: – Kan få langvarige konsekvenser

DEBATT: Regjeringens statsbudsjett gir økt aktivitet i hele landet, redusert ledighet, bedre oppvekstvilkår og bedre eldreomsorg.

Fire av ti eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dagene, skriver Ingvild Kjerkol.

Fire av ti eldre over 80 år sier at de har vært ensomme de siste 14 dagene, skriver Ingvild Kjerkol.

Fysiske møter er mer og mer erstattet av kontakt via skjerm. Med det følger godt dokumentert digital ensomhet.

Lærdommene fra korona bør brukes til å lage en ny boligpolitikk for Oslo.