17 treff for "engangsstønaden"

Vi har fruktbarhetstall på 1,47. Det er dramatisk.

– Valget om delta i arbeidslivet er drevet av andre faktorer.

Siden 2013 har engangsstønaden ved fødsel mer enn doblet seg, den maksimale kontantstøtten per barn har økt betraktelig og barnetrygden har steget.

DEBATT: Økningen i barnetrygden er en historisk satsing, skriver Anne Kristin Bruns (KrF).

DEBATT: Regjeringens statsbudsjett gir økt aktivitet i hele landet, redusert ledighet, bedre oppvekstvilkår og bedre eldreomsorg.

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør dermed en økning på 3.600 kroner årlig.

Regjeringen foreslår å øke barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør dermed en økning på 3.600 kroner årlig.

DEBATT: Det er gledelig at KrF har fått på plass en barnereform i regjeringserklæringen.

I dag legger regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.