25 treff for "eldrepolitikk"

KRONIKK: Stavanger fortener ros for denne satsinga.

Da Moss Fremskrittsparti offentliggjorde valglista si for kommunevalget 2019, dukket det opp en veteran på 12. plass: 80-årige Oddvar Løkkeberg.

Mer egeninnsats, bedre helsevalg og mer hjelp fra pårørende og frivillige er blant skisserte løsninger for eldreomsorgen.

KrF-lederen mener det vil være «oppsiktsvekkende» om partiet ikke inntar valgkamp om friere abortlov med en tydelig motstemme.

DEBATT: I budsjettene både for 2020 og 2021 er det satt av flere hundre millioner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre.

DEBATT: Hvordan skal vi holde kontakten med dem vi er glade i gjennom pandemien?

Trengs det et nytt eldreopprør? Er kommunene forberedt på eldrebølgen som slår inn om få år? Det går varmt for seg når lokalpolitikerne diskuterer eldrepolitikk i valgdebatten på Tv Vest og Rogalands Avis.

Utviklingen har fulgt hastigheten i nyhetshjulet.