33 treff for "ekstreme islamister"

Flere som er dømt for terror, er nå i ferd med å sone ferdig sine fengselsstraffer. PST følger nøye med på disse personene.

Ekstrem islamisme og høyreekstremisme ventes å utgjøre de største terrortruslene for Norge. Det er mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i 2021.

Høyreekstreme viser økt vilje til å bruke terror, mener PST. En høyreekstrem terrorhandling i Norge er nå like sannsynlig som terror fra ekstreme islamister.

PST vurderer at trusselen fra terror fra ekstreme islamister i Norge er skjerpet fra siste vurdering. Trusselnivået er fortsatt moderat.

Det er lett å forstå at skuffelsen blir stor når livet ikke blir som forventet, skriver Eirik Hoff Lysholm.

PST mener årets feiring av den muslimske høytiden id ikke er gjenstand for noen konkret trussel, men skriver den kan være et symbolmål for høyreekstreme.

Valget interesserer også dem som vil skade Norge.

Valget interesserer også dem som vil skade Norge.

Tidligere president Hosni Mubarak er død. Han var kjent som en nær alliert av USA og styrte Egypt i nesten 30 år før han ble styrtet under den arabiske våren.

Syriske flyktninger i Tyrkia frykter at president Erdogan vil tvangsdeportere dem tilbake til en krigssone for å bruke dem i et politisk spill. Dagsavisen har snakket med en av dem.