18 treff for "ekstrem islamisme"

Ekstrem islamisme og høyreekstremisme ventes å utgjøre de største terrortruslene for Norge. Det er mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i 2021.

Kontraterrorsjefen i Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret over at stadig flere svært unge havner i deres søkelys. Noen av dem er barn i 13-årsalderen.

Lørdag inviterer organisasjonen Sian til det de kaller «krenkefest» foran Stortinget i Oslo.

Lørdag inviterer organisasjonen Sian til det de kaller «krenkefest» foran Stortinget i Oslo.

Bevæpningen trer i kraft i dag, opplyser Politidirektoratet.

Politiets innsatspersonell skal i en periode på tre uker være bevæpnet. Det skjer på grunn av en skjerpet trusselvurdering fra PST.

Kontraterrorsjefen i Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret over at stadig flere svært unge havner i deres søkelys. Noen av dem er barn i 13-årsalderen.

Borgarting lagmannsrett har avvist anken fra 16-åringen som fredag ble varetektsfengslet, etter at PST siktet ham for forberedelser til terrorhandlinger.

PST advarer om at utenlandsk oppkjøp av eiendommer, bedrifter og naturressurser kan bli en sikkerhetsrisiko for Norge.

Høyreekstreme viser økt vilje til å bruke terror, mener PST. En høyreekstrem terrorhandling i Norge er nå like sannsynlig som terror fra ekstreme islamister.