170 treff for "dobbeltspor"

Planene for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg Bryggerier nå på høring. Bane Nor oppfordrer innbyggerne til å sende inn innspill for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Byggingen av det nye dobbeltsporet på jernbanen i Drammen har ført til et kutt i klimautslippene på 100.000 tonn CO2.

– Vi trenger informasjon fra nærmiljøet og offentlige myndigheter for å få en best mulig plan, sier prosjektleder Ken Ove Heiberg i Bane NOR.

Et gedigent feilgrep av samferdselsministeren å skrote eller utsette noen av de planlagte jernbaneutbyggingene, mener SV.

Frist til 13. november.

I 2014 ba Samferdselsdepartementet daværende Jernbaneverket om å starte planleggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Nå er arbeidet tjuvstartet.

Et gedigent feilgrep av samferdselsministeren å skrote eller utsette noen av de planlagte jernbaneutbyggingene, mener SV.

Dobbeltsporet fra Haug i Råde til Seut i Fredrikstad som skulle stått klart i 1996, vil tidligst bli ferdig i 2029.

– Det var ålreit å se at vi er så mange som er enige i at togplanene ikke er gjennomførbare, sier innbygger Harald Weel etter informasjonsmøtet om tog.