5 treff for "den norske nobelkomité"

– At nestlederen i Nobelkomiteen deltok på en smøretur til USA og lot seg påspandere en forholdsvis solid dose luksus, er problematisk.

Knut A. Lid i Caritas Norge skriver at Norge bidro til «en svært vellykket fredsforhandlingsprosess i Columbia». Prosessen var muligens vellykket, men resultatet er alt annet.

Nobelkomiteen håper fredsprisen til Verdens matvareprogram (WFP) vil bidra til at særlig folk som lever trygt i Vesten, blir mer oppmerksomme på sultproblemet.

Verdens stater har møttes for å vurdere framdriften i arbeidet for atomnedrustning. Norge bør ta i bruk det nye virkemiddelet vi har fått for å få til reell nedrustning: Den nye forbudstraktaten mot atomvåpen.

– Dagens fredsprisvinnere går inn i en lang tradisjon av forkjempere for menneskeverd, sa Nobelkomiteens leder i sin tale under seremonien i Oslo Rådhus. Les hele talen her.