539 treff for "dagpenger"

Regjeringen foreslår å forlenge perioden for dagpenger slik at arbeidsledige kan fortsette på ytelsen fram til 1. juli 2021.

Nav mottok 13.800 nye søknader om dagpenger i forrige uke. Ikke siden april har det vært en enkeltuke med flere søknader om dagpenger.

Sørget for at han fikk dagpenger som han ikke hadde krav på.

Etter å ha blitt permittert flere ganger fra deltidsjobbene sine uten å få dagpenger, klarte ikke prosessoperatør Deni Taramov å fortsette på ingeniørstudiet.

Permitterte ble lovet dagpenger innen slutten av juli, men fortsatt har 67.000 ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine.

Fra tirsdag i neste uke sender Nav ut krav om tilbakebetaling fra dem som har mottatt forskudd på dagpenger. Nav sier at de vil legge opp til fleksibilitet.

Permitterte ble lovet dagpenger innen slutten av juli, men fortsatt har 67.000 ikke fått behandlet dagpengesøknadene sine.

Nav bekrefter at 37.000 personer må vente til september for å få utbetalt dagpengene de har krav på. Årsaken er at de permitterte har fått jobben tilbake.

Siden 12. mars har 13,2 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte. I Fredrikstad er tallet på 11,7 prosent av arbeidsstyrken.

Totalt har Nav fått inn 3.210 dagspengesøknader fra Moss siden 12. mars.