563 treff for "byutvikling"

DEBATT: Utviklingen av Eckhoffhøyden er det neste store løftet for byen.

Koronapandemien har lært oss at boligene våre må bli mer fleksible.

De siste årene er en ny bydel i ferd med å ta form. Bjørvika med Opera og Munchmusum som signalbygg. Støttet opp av Barcode på en side og Sørengautstikkeren med brygger og badepark på den andre. Tross noen voksesmerter er bydelen populær.

Det handler om å skaffe boliger til medlemmene, sikre god byutvikling og ivareta milliardverdier, skriver konsernsjef i OBOS.

VALGPORTRETT: Frode Myrhol, gruppeleder i FNB, mener at bompengene må vekk fordi de er urettferdige, og at byutviklingspolitikken må endres.

EN SLASK I BYSTYRET: Makta kjefter på avmakta. Og sånn bygges byen.

Staten mener Bedre Byutvikling Moss (BBM) ikke har partsevne i saken mot dem.

Når demokratiet feiler er det behov for å se på alternatlive løsninger, skriver Torger Kjelstad.

KRONIKK: For å bevare og videreutvikle identiteten vår trenger vi sterkere rammeverk. Vi må tenke estetisk, historisk og organisk, og utbyggere må spille på lag med byens tradisjon og byantikvaren, skriver forfatter Tore Renberg.