Search magnifying glass

71 treff for "bymiljølista"

Hus er en viktig del av en bys historie og identitet, og det er særlig viktig å ta vare på hele miljøer av gamle hus, ikke bare enkelthus.

Elevers trivsel og læringsmiljø er det som veier tyngst.

Mangeårig Bymiljølista-talsmann Jørgen Søderberg Jansen mener de folkevalgte i Fredrikstad må våge å gjennomføre en konstruktiv diskusjon om politikerlønningene uten «å gå i taket».

Han lot seg sjarmere av Svein Bendik Hansens evne til å holde kontakten med menigmann, Bymiljølistas nye talsmann Jonas Qvale. Nå vil 46-åringen følge i partistifterens fotspor.

– Vi vil ha en inkluderende by, en by som er god å bo i for alle, der alle føler seg velkomne.

Flere partier ønsket seg mer tid til å sette seg inn advokatsalær-saken, mens Ap, SV og Bymiljølista var klare for å konkludere i bystyret torsdag.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

I følge Miljødirektoratets Naturbase er Narnteskogen et av de største gjenværende skogområdene i kantsonen ved Glomma i Fredrikstad. Et viktig område for fugl og insekter.

En omfattende kartlegging av Fredrikstad-skolenes indre liv slår fast at de aller fleste av kommunens 9.200 elever trives på «jobb».

En varslet krise.

I et felles opprop mener Rødt, MDG, SV og Bymiljølista at Norge bør ta et større ansvar. – Jeg ser mennesker som fortjener en sjanse til å leve et like trygt og fritt liv som jeg har gjort, sier Hannah Berg (Rødt Fredrikstad).