135 treff for "biologisk mangfold "

En kunstners blikk på trusselen mot biologisk mangfold.

Med en Sp-ordfører i spissen ønsker politikerne i Orkland i Trøndelag å innføre jaktforbud i deler av kommunen.

Miljøverner Disha Ravi (22) ble arrestert etter deling dokument knyttet til Thunbergs miljøbevegelse.

En brei og offensiv restaureringsstrategi bidra til arbeidsplasser og gi muligheter for lokalt næringsliv.

Et jaktforbud i Grytdalen naturreservat i Trøndelag vil kunne bane veien for flere slike områder i Norge, tror SVs Arne Nævra.

– Tiltak som både kommer miljøet og de som bruker bygningene til gode, er en vinn-vinn-situasjon.

Vår enorme sløsing av klær har globale konsekvenser. Regjeringen kan ikke skyve hele ansvaret på forbrukerne.