238 treff for "arbeiderbevegelsen"

Kan vi håpe at felles utfordringer under et og samme virus har fått oss til å se oss selv, den kollektive kampen og klassebevisstheten på nytt?

Da Einar forlot hjemmet for å kjempe i den spanske borgerkrigen, var det ikke et innfall. Det var overbevisning.

Da Einar forlot hjemmet for å kjempe i den spanske borgerkrigen, var det ikke et innfall. Det var overbevisning.

Med økende ulikhet i mange land, også i Norge, vil både kirken og arbeiderbevegelsen nok en gang måtte stille seg spørsmålet om hvilken side de skal være på: elitens eller folkets.

– Arbeiderbevegelsen og kvinnekampen – menneskene – har vært med på å skape det norske velferdssamfunnet i minst like stor grad som olja, sier forfatter Amalie Kasin Lerstang.

Som Raymond Johansen har påpekt, er det å gå fra prat til handling på klima og miljø en risikosport for Arbeiderpartiet.

– Arbeiderbevegelsen og kvinnekampen – menneskene – har vært med på å skape det norske velferdssamfunnet i minst like stor grad som olja, sier forfatter Amalie Kasin Lerstang.

Vi kan ikke be naturkreftene vente på oss til vi er klare til å gjøre endringer.

Anette Trettebergstuen (Ap) er forundret over splittelsen i arbeiderbevegelsen om tredelt fødselspermisjon. – Vi trenger pappakvoten, sier hun.

Ut med broilerne og inn med noen som snakker med folk og ikke til folk. Det er den klare marsjordren fra lokale Ap-folk fra Odda.