34 treff for "ankesak"

Fem afghanske asylsøkere har tapt ankesaken i Borgarting lagmannsrett, som legger beviskravet til fastsettelse av alder på laveste nivå.

– Nå håper vi saken er avsluttet.

Frisør Merete Hodne anket frifinnelsen av Løgnaslaget. Nå er ankesaken utsatt.

Skjerpet straff ble resultatet for to av de seks mennene som anket dommer etter å ha angrepet en mann på Ensjø bingo i Oslo.

Bioingeniøren Mahad Mahamud har i Borgarting lagmannsrett tapt saken om utvisning fra landet og tilbakekalling av sitt norske statsborgerskap.

Tidligere Frp-stortingsrepresentant Jørund Rytman er dømt til å betale saksomkostninger på til sammen kr 1.850.000 til tre menn som han saksøkte etter at de utførte arbeid for ham i en leilighet på Strømsø.

Når en ankesak om skader etter vaksine mot hjernehinnebetennelse kommer opp for lagmannsretten, har 150 personer hengt seg på som medparter.

Det ulovlige materialet ble funnet på mannens jobb-PC.