Search magnifying glass

404 treff for "anke"

Bedre byutvikling Moss (BBM) sier de har samlet inn nok penger til å betale for rettssaken de tapte. Likevel vil de anke saken videre – og risikere en enda større regning.

Nordmannen Saad Jirde Hayd (54) som er dømt til døden i Somaliland, vil få ankemulighet til høyesterett. Mannens forsvarer er likevel bekymret.

Dagens Næringsliv vant søksmålet mot Retriever, som de mente driver ulovlig medieovervåking. Medieovervåkingstjenesten må betale 6 millioner kroner til avisen.

Norges Fotballforbund har mottatt begrunnelsen fra Uefas for dommen etter Romania-kampen. Nå har forbundet ti dager på seg til å anke.

Ringerike tingrett gir naboene medhold i at minnestedet for Utøya på Utøyakaia skal stoppes midlertidig.

Hevdet at han ikke var til hinder for trafikken da han syklet midt i kollektivfeltet på E18.

En domstol har avvist president Donald Trumps anke om at skattemeldingene hans kan leveres ut til føderale etterforskere.

Høyesterett er enig med lagmannsretten, som i november i fjor ga serviceteknikere i Coca-Cola medhold i at reisetid er arbeidstid.

Høyesterett forkaster anken fra tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen. Store deler av dommen mot ham er dermed rettskraftig.

Høyesterett har forkastet anken fra Mulla Krekar i utleveringssaken, melder NRK.