5 treff for "alternative behandlere"

Dagbladet hadde 17.november en leder hvor de støtter Arbeiderpartiets forslag om å gjeninnføre moms på alternative behandlinger. Artikkelen var unyansert og bærer preg av manglende kunnskap om både hvordan mva-reglene praktiseres i dag og hvilke konsekvenser eventuelt innføring av mva vil få. Mva-fritaket for seriøse helsearbeidere har åpnet opp for spennende samarbeid som har gitt gode resultater. Dette står nå i fare for å gå i grus på grunn av gammeldags bås-tenkning.

Massasjebransjen har vært i hardt vær i Drammen. Nå kommer et nytt massasjekonsept til byen.

Bente Krane Kvenshagen planlegger å bli Fredrikstad-boer på fulltid når hun trapper ned arbeidet, men foreløpig nøyer hun seg med noen sommermåneder på Kråkerøy. Hun har nemlig en viktig opplysningsjobb å gjøre før det.

– Dette er en form for folkelig religiøsitet som også har mange tilhengere i Norge, sier religionsviter om oppmerksomheten rundt sjaman Durek og prinsesse Märtha Louise.

– Dette er en form for folkelig religiøsitet som også har mange tilhengere i Norge, sier religionsviter om oppmerksomheten rundt sjaman Durek og prinsesse Märtha Louise.