2 treff for "Viking Esports"

I tom­me lo­ka­ler på Stadionparken skal Viking nå etab­le­re noe nytt som skal trek­ke fle­re mål­grup­per til Jåt­tå­vå­gen. Det er ikke len­ger kun fot­ball klub­ben dri­ver med.

To av Oilers Esports ut­øve­re går på St. Svithun vi­de­re­gå­en­de sko­le. Sko­len er ikke frem­med for vekst fra en ny topp­id­rett.