Search magnifying glass

20 treff for "Tina Fey "

Når ble Sylvi Listhaugs 38 dager som olje- og energiminister målestokk for hvordan jeg eller senere statsråder skjøtter jobben vår?

Vi må se med nye øyne på konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker, skriver Tina Bru og Sveinung Rotevatn.

Det som er uforståelig er hvordan TV 2 bidrar til å male både Giske og Tonning Riise som offer i saken.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Etter fremleggelse av ny kommuneplan har befolkningsveksten i Oslo falt ytterligere. Beboeraksjon Oslo mener denne sterke nedgangen må få konsevenser for ambisjonsnivået i kommuneplanen også denne gangen.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Den siste uken har jeg diskutert mye med folk på Facebook om hvorvidt denne fantastiske (på godt og vondt) sommeren kan tilskrives klimaendringer og global oppvarming. Vi er ikke enige om mye, men én ting kan vi enes om: vi ønsker oss begge en såkalt «faktadrevet» debatt.

Vi trenger en kamp mot handlingslammelse og ansvarsfraskrivelse.

Dagsavisen - nyheter, sport, debatt og kultur

Vi i Beboeraksjon Oslo forstår at Oslo må utvikles. Men det må være til det beste for nye og eksisterende beboere.

I USA har flere stater nylig vedtatt nye og strenge abortlover.a

I forslaget til kommuneplan legges det opp til massiv boligbygging i helseskadelige områder. Dette er områder som i dag er definert som røde soner på grunn av for høy støy og/eller luftforurensning, skriver Fredrik Enevold og Tina Rødahl i Beboeraksjon Oslo.

Mener virkelig myndigheter og folkevalgte at antall nye boliger skal trumfe hensynet til bokvalitet?