124 treff for "Sverre Myrli"

Antall selskaper og direktører med millionlønn nærmer seg det absurde, skriver Sverre Myrli.

Den arabiske våren led alvorlige tilbakeslag, men ikke endelige. Nå lever den videre i land som ikke ble direkte berørt den gangen.

Internasjonal politikk dreier seg mer og mer om konflikten mellom USA og Kina. Andre land kan bli trukket dypere inn i den enn de ønsker.

Skal teknologikappløpet stanse må verden tenke grunnleggende nytt. Tradisjonell rustningskontroll duger ikke.