98 treff for "Sunniva Holmås Eidsvoll"

Mener virkelig Høyre at en bolig på ned mot 20 kvadratmeter er tilstrekkelig for å sikre et godt hjem?

Man kan spørre seg om media og høyresiden synes brudd på arbeidsmiljøloven på sykehus er mindre spennende enn brudd innenfor avfallshåndtering?

Hvis T-banenettet er Oslos pulsårer, er det nå på høy tid å forebygge blodpropp.

Når man styrer en by, bør man bruke sunn fornuft. Vi som forvalter fellesskapets penger, har et ansvar for å sikre at pengene går dit de er ment å gå.

En av hovedårsakene til at kvinner i Norge tjener mindre enn menn er at de er overrepresentert i yrker som har lavere lønn.

Tenk hvor vanskelig det hadde vært å skape Frognerparken i dag hvis det allerede var bygget noe der? Vi tør påstå at det hadde vært umulig.

Erna Solberg åpner for å svekke kvinners rett til abort, for å beholde makten i noen år til. Det er uverdig og må stoppes.

Oslo skal være én by der barn har samme muligheter uavhengig av hvor de vokser opp.

Støtter Oslo Høyre at allemannsretten skal grunnlovsfestes, Eirik Lae Solberg?