1726 treff for "Stavanger kommune"

– Det er ingen grunn til å kutte i tjenestene på grunn av koronakrisen. Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for merutgifter og mindreinntekter som følge av koronakrisen.

I dag legger regjeringen fram et forslag til tilleggsbevilgning i Stortinget.

Til tross for jevnt over lave smittetall, letter ikke Stavanger kommune på beredskapen.

Renovasjonen IKS scorer godt i en undersøkelse Stavanger kommune har fått utført.

Slik planlegges den kommunale nyttårsfeiringen.

Ordfører i Stavanger kommune, Kari Nessa Nordtun (Ap), mener det er riktig å redusere betalingen, eller stanse den helt.

– Man får en pust fra hverdagen.

Teststasjonens åpningstider i julen.