170 treff for "Skeive"

Fortsatt er det vanskelig å si «jeg er ikke sånn som dere. Jeg tilhører en minoritet», forteller Blikk-redaktøren.

I forkant av lanseringen av den nye regjeringen i dag, har det vært mye støy knyttet til at Kjell Ingolf Ropstad blir ny barne-og familieminister, og at ansvaret for likestillingspolitikk flyttes bort fra denne ministerposten. Skeiv Ungdom er blant dem som har reagert sterkt på dette. En slik strukturell endring sender et signal om at skeive familier og skeive barn er fundamentalt annerledes enn streite familier og barn. Det skaper en kunstig avstand mellom "oss" og "dem", og skaper grobunn for en annerledesgjøring som er direkte skadelig for skeive barn og unge. Det å ta likestilling ut av ansvarsområdet til barne- og familie-statsråden er i seg selv problematisk, men når lederen for dette departementet i tillegg er Kjell Ingolf Ropstad, så blir det hele verre.

Regjeringen vil endre straffeloven slik at skeive personer skal få et strafferettslig vern mot diskriminerende og hatefulle ytringer.

I dag er det vanlig at homofile flykter til de store byene, noe som er uheldig for de små stedene.

Vi liker å se på oss som et raust og inkluderende samfunn, men vi er ikke det når det gjelder skeive med innvandrerbakgrunn.

Lørdag er det homofest i gatene. For ikke lenge siden ville de blitt kjeppjagd inn i skapet igjen. Tenk det. «Jeg er ikke som andre. Ingen godtar meg. Hva er i veien med meg?»

Som DJ Vera har hun viet store deler av sitt voksne liv til å skape trygge, men feststemte arenaer for homofile. Nå kan engasjementet bli kronet med heder og ære fra hjemfylket.

Hvordan er det der ute på fortauene, der folk går og leier – på skolene, i lunsjrommet, ved bardisken?

Byens hovedbibliotek bidrar til festivalprogrammet med Pride-relaterte bokutstillinger, filmvisning og lesestund for barn. – En del av samfunnsoppdraget vårt, mener Astrid Hanne Utne og Kirsti Knutsen.

Pride-dagene i Oslo bugner av politiske kulturuttrykk. Hva ønsker de å si? Vi har snakker med tre skeive kulturaktivister.