59 treff for "Simon Nordanger"

Det er ikke innreisende fra Polen som er farlige, men stigmatiseringen av dem.

Lærdommene fra korona bør brukes til å lage en ny boligpolitikk for Oslo.

Det er når lærernes erfaringer avskrives og lærerne tilskrives negative motiver, at en finner opphavet til en fryktkulturfornektelse.

Leserbrev: Når Daniel Tveit (FpU) skriver «vi mener staten skal betale for infrastruktur» må han huske at FrP både har lagt frem og stemt for forslagene om bompenger på Stortinget, skriver Simon Laabak som er leder i Fredrikstad AUF og internasjonal leder i AUF i Østfold.

Utdanningsetaten utnevnte tidligere fagdirektør og områdedirektør Bente Fredheim til å lede arbeidet med å bedre ytringskulturen i etaten. Fredheim skrev så i en kronikk i Dagsavisen at problemet er at politisk ledelse ikke har tillit til direktørene. Der begynner saken som nå ruller i media, skriver Simon Malkenes.

I sommervarmen kan vi lese at Frp-toppene Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen onsdag 11. juli sa til NRK at de kunne ønske seg et samarbeid med Sverigedemokraterna.

Ambisjonene til sentrum-venstre var store da de overtok det politiske flertallet i Drammen ved årsskiftet. Men hva har de egentlig fått til i løpet av sitt første år ved makten?

Formannskapet i Drammen går inn for å akseptere togparkering på Sundland. Men det er med flere forbehold.

I et brev til Drammen kommune har Bane Nor sagt at de kan gå med på en begrenset utbygging av togparkering på Sundland.