388 treff for "Sandnes kommune"

I 2018 døde en kvinne i 60-årene natten etter at hun ble utskrevet fra Stavanger universitetssjukehus. Helsetilsynet mener at sykehuset og Sandnes kommune brøt loven.

Helsetilsynet har begjært påtale mot Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune etter at en kvinne i 2018 døde etter hun ble utskrevet fra sykehuset.

Politiet sikter Stavanger universitetssjukehus og Sandnes kommune for å ha unnlatt å yte forsvarlig helse- og omsorgstjenester etter at en kvinne døde i 2018.

Sandnes kommune fikk i 2019 et negativt netto driftsresultat på 51 millioner kroner tilsvarende -0,9 prosent av driftsinntektene. Resultatet er i stor grad som forventet og som meldt i perioderapportene.

Hvert år ber kommunene innbyggerne sine om det samme.

Dropper onsdagens kjør sakte-aksjon i Sandnes sentrum.

Sandnes kommune har mottatt ny sakkyndigrapport i forbindelse med barnevernssaken til Mona Anita Espedal.

Kommunen vil også fjerne rushtidsavgiften.

– Vi sliter med å få tak i nok folk, sier barnehagesjef i Sandnes, Torill Jacobsen Kind.

Jon-Ivar Nygård bruker i sin kronikk 18.04.2018 denne rapporten som dokumentasjon på at kommunens gir innsyn der det skal gis innsyn. Dette er nødvendigvis ikke den eneste måten rapporten kan leses på