99 treff for "Rødt Fredrikstad"

Rødt er mot at en uten videre kan godkjenne et slik massivt unntak, når det i andre sammenhenger nærmest er umulig å få dispensasjon fra vedtatte reguleringsplaner.

Vi fordømmer den israelske okkupasjonen.

Det er direkte påfallende hvordan det «rødgrønne flertall» i Fredrikstad har reagert mot Aalls ytringer på bystyrets møte i mars, der han av ordfører ble avbrutt, klubba ned med beordring å gå til sin plass, skriver varslingsgruppa i Rødt Fredrikstad.

Hindre smitte til sykehjemmene.

Avvikle «gjengs leie».

Pensjonistpartiets Marianne Kristiansen bommer i sin kritikk.

I påvente av administrasjonens beslutning står «Helene» rettsløs.