107 treff for "Psykiatrien"

Et flertall på Stortinget krever at nedbyggingen av døgnplasser i psykiatrien må stanse. Regjeringen får også beskjed om å se på utskrivingspraksis.

– De siste årene har vi hatt en kraftig økning i antall pasienter som er dømt til behandling.

Tvangsmedisinering er brudd på menneskerettighetene, men verre er at disse medikamentene og depotsprøytene skaper unormale tilstander i hjernen.

I løpet av sju år tok 1.910 pasienter sitt eget liv mens de var i kontakt med psykisk helsevern og rusomsorg, ifølge en ny rapport, langt flere enn antatt.

Psykiatrisk sengekapasitet skal vike for den fysiske medisinens behov for mer plass på Rikshospitalet.

Høye selvmordstall avdekket i psykiatrien.

Ellen Ugelstad fletter personlige vitnesbyrd sammen med en fiktiv fortelling om Kjetil og hans mors møte med helsevesenets byråkrati. Nå vises filmen på festival.

Barneombudet krever mer fra barnevernet og psykiatrien når det nå lanserer en ny strategi for bekjempelse av ungdomskriminalitet.